Temsilcilik yöneticilerinin görev yetki ve sorumlulukları

 Temsilcilik yöneticileri, temsilcilik statüsüne ve dernekler ile ilgili mevzuata uygun

olarak görevlerini yaparlar; bu statüye ve mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.

Yurtdışındaki merkezin kuruluş amacı

Temsilciliğin yurtdışındaki merkezinin kuruluş amacı: Dünya çapında muhtaç insanları

destelemektir. İlgili proje ve kurumları teşvik eder ve ihtiyacı olan insanlara ve kurumlara yardım etmeye

adamıştır. Dernek, benzer görevleri yerine getiren diğer kuruluşlarla temas ve işbirliği içerisindedir.

Temsilciliğin faaliyeti;

Türkiye Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri : çeşitli sebeplerden dolayı maddi

zorluk yaşayan muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öksüzlere, engellilere, mültecilere ve tüm bireylerin

(vatandaşlık gözetmeksizin) her türlü desteği sağlayarak, acil, sosyal, eğitim, ekonomik ve gıda, giyim, temizlik,

nakdi ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri, yakacak ve ev eşyası yardımları yapmak, Faaliyeti Kamu kurumu ya

da başka organizasyonlarla birlikte yapılmasını sağlamak, proje ve kurumları teşvik eder ve ihtiyacı olan

insanlara ve kurumlara yardım etmek.

Temsilciliğin temsili ve çalışma usulleri

Verein Tut Elimi Türkiye Temsilciliğinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Temsilcilik

faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan kuruluş adına yürütür ve kuruluşun merkezini temsil eder.

Verein Tut Elimi Türkiye Temsilciği, herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil

ve ilzam edilecektir. Temsilci, temsilciliği temsil ve ilzamına yetkili olacağı gibi, yurt dışındaki merkezi adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.

Derneğin faaliyet alanı; Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.